WhatsApp

Hizmetlerimiz

-İŞ HUKUKU DANIŞMANLIĞI

 

1-İlgili mevzuat çerçevesinde işletme kayıtlarının incelenmesi ve raporlanması,

2-Personel Özlük dosyalarının incelenmesi ve matbu dokümanların hazırlanması,

3-Hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi,

4-Alt işveren ve tedarikçi sözleşmelerinin hazırlanması,

5-İşe alma, fesih ve çalışma koşulları hakkında danışmanlık hizmetleri,

6-Toplu iş hukuku alanında, sendikalaşma ve grev/lokavt konularında destek verilmesi,

7-Yönetici ve Çalışanların yasal hak ve yükümlülükleri konusunda eğitilmesi,

8-Şirket iç yönetmeliği, Disiplin yönetmeliği, Personel El Kitabı vb. hazırlanması,

9-Dokümantasyon çalışmalarının hazırlanması.

2-SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI

1-İşyeri bildirimi, sigortalı işe giriş ve işten çıkış,

2-İş kazası ve meslek hastalığı olayları ve işveren sorumluluğu,

3-İdari para cezası uygulamaları, itirazlar ve kanun yollarına başvurma,

4-SGK borçlarının yapılandırılması ve taksitlendirilmesi,

5- Aylık bordro denetimi.

 • 3-ENDÜSTRİ İLİŞKİLRİ VE SENDİKAL SÜREÇ YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI

   

  Çalışma hayatının endüstri ilişkilerine uyarlanması konusunda danışmanlık ve süreç takibi hizmeti veren firmamız bunun yanında iş hayatımızda işçi – işveren ilişkilerinin ve toplu pazarlıkların yürütümünde 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nu da dikkate alarak sendikal süreçler öncesinde aşağıdaki konularda hizmet vermektedir;

  • Sendikal süreç öncesi iş ve maliyet analizlerinin yapılması, yönetim bilgilendirmesi ve politikaların belirlenmesi
  • Sendika ile görüşmelerin yapılması
  • Sendika yetki başvuruları konusunda gerekli itirazların yapılması ve hukuki sürecin takibi,
  • Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılım
  • Sendika ile olan uyuşmazlıklarda danışmanlık
  • İş yerlerinde çalışma barışının sağlanması ve ekonomik olarak sürdürülebilirliği.
  • Çalışan masraflarının gider kalemi olmaktan çıkarılıp, açık ve şeffaf politikalar ile yönetilmesi.
  • Toplu pazarlık süreç yönetiminde analitik çözümler üretilmesi.

  İşçi-işveren ilişkilerinde sendikal süreçlerin başlamış olması halinde ise, sendikaların işverenlerle imzalayacağı toplu iş sözleşmeleri öncesinde danışmanlık hizmeti veren firmamız, hem sendikaların yetki tespitinin yapılması halinde hem de sonrasında işveren adına yetkili makamlar nezdinde süreci takip etmekte ve gerekli gördüğü hallerde görüşmelere de katılmaktadır.

4-İNCELEME VE TEFTİŞ DANIŞMANLIĞI

1-İşyeri kayıtları, özlük dosyaları ve şirket tarafından kullanılan yönetmelik, prosedür, sözleşme, belge ve diğer formlarla ilgili olarak iş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde (İş Müfettişleri ve SGK Müfettişleri tarafından yapılacak genel denetim benzeri) şirketlerin genel denetiminin yapılması suretiyle şirketin mevzuata aykırılıklardan kaynaklanabilecek risklerinin, personelden kaynaklanan mali yüklerinin ve mevcut durumunun ortaya konulmasına ilişkin genel bir denetim raporu hazırlanması,

 

2-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunca gerçekleştirilecek müfettiş incelemesi ve denetimlerde (teftiş) yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin organizasyonunda işverene danışmanlık yapılması,

 

3-İşyerinde personel ve İnsan kaynakları sisteminin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK uygulamaları açısından düzenli ve sürekli denetlenebilir nitelikte olmasının sağlanması.

 

Kotan Kurumsal Danışmanlık;

 • Sosyal güvenlik mevzuatı
 • İş mevzuatı
 • Sendikalar ve toplu sözleşme mevzuatı
 • Yabancı işçi çalışma mevzuatı
 • İşsizlik sigortası ve engelli istihdamı mevzuatı
 • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı

kapsamında işverenlere yönelik ön denetim hizmeti sunmaktadır. Bütün iş süreçleriniz mevzuata uygunluk açısından gözden geçirilir, raporlanır ve alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirme yapılır. Böylece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı veya SGK tarafından yapılacak denetimlere hazırlıklı olur ve muhtemel yaptırımları minimize etmiş olursunuz.

 

5-İŞKUR DANIŞMANLIĞI

 

1-Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ile ilgili başvuru, ödeneğin alınması ve başvuru sürecinin takip edilmesi konusunda her türlü destek sağlanmaktadır.

 

2-İşbaşı Eğitim Programı kapsamında; güçlü kadromuz ile danışmanlığını yaptığımız firmalara İşbaşı eğitim programlarının açılmasından, ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi tüm süreci sorunsuz bir şekilde yürütmektedir.

 • 6-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI


  20 Haziran 2012 tarihi itibariyle çalışma hayatımıza giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, çalışan sayısı ve sektör ayrımı yapmaksızın tüm işverenlere çeşitli yükümlülükler getirmektedir. Bu yükümlülüklerin ihlali durumunda idari para cezalarından işin durdurulmasına kadar ağır yaptırımlar öngörülmektedir. İşyerinin kuruluşundan itibaren her aşamada iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının gerektirdiği tüm hizmetler tarafımızca sağlanmaktadır. 

   

7-TEŞVİK DANIŞMANLIĞI

 

Türkiye'de işverenler için çok sayıda istihdam teşviki uygulanıyor. Sektörel, bölgesel, çalışan bazlı ve daha pek çok faktöre göre farklı teşviklerden yararlanmak mümkün. Fakat işverenlerin pek çoğu bu teşviklerden maksimum ölçüde yararlanamıyor. Bu yüzden, çalışan sayısına bağlı olarak bazen işverenlerin yıllık kaybı milyonlarca lirayı bulabiliyor. Kotan Kurumsal Danışmanlık olarak sizin için tüm çalışanlarınızı kapsayan Teşvik Analizi yapıyoruz. Yararlanabileceğiniz maksimum teşvik kombinasyonunu belirliyor ve size raporluyoruz. İster sadece yeni işe aldığınız personel için isterseniz mevcut çalışanlarınız için teşvik analizi hizmetimizden yararlanabilirsiniz.

Teşvik Analizi yaparken;

​Türkiye'de 20 ayrı istihdam teşviki bir arada uygulanmaktadır. 

 • 6111 sayılı Kanun teşviki 
 • 5510 sayılı Kanun teşviki
 • Asgari ücret teşviki
 • 7103 sayılı Kanun teşviki
 • Kültür yatırımları teşviki
 • Ar-Ge faaliyetleri teşviki
 • 4447 sayılı Kanun teşviki 
 • İŞKUR iş başı eğitim teşviki
 • 4857 sayılı Kanun teşviki​

bunlardan bazılarıdır.

Pek çok işveren, hak kazandığı teşviklerden gereği gibi yararlanamadığı için SGK'ya yüksek tutarda prim ödemektedir. Oysa SGK bildirgesi, yürürlükteki teşviklerin tamamı dikkate alınarak düzenlendiğinde, prim giderlerinde büyük tasarruflar sağlanmaktadır. Güncel teşviklerden tam olarak yararlanıp yararlanmadığınızı ücretsiz olarak analiz ediyoruz. 

Kotan Kurumsal Danışmanlık olarak, tek tek personel bazında alternatif teşviklerden nasıl maksimum yararlanacağınızı analiz ediyor ve size hazır liste olarak sunuyoruz. Bu işlemi her ay yapıyor ve değişen şartlara göre teşviklerden maksimum yararlanmanızı sağlıyoruz. Tam otomasyon sistemi ile bu hizmeti sunarken, tüm operasyonel ve mali riski üstleniyoruz! İlk ay ücretsiz olarak bu hizmeti alabilir ve teşviklerden kaybınızı görebilir, isterseniz sonraki aylar için hizmet alabilirsiniz.

Teşvik Analizi tüm işyerleri için tasarruf sağlayabilmektedir. Fakat özellikle çalışan sayısı fazla (50 ve üzeri) olan işyerlerinde, işverene sağlanan yıllık tasarruf yüzbinlerce Türk Lirasını bulabilmektedir. 

Teşvik Analizi hizmetimizden yararlanarak;

 • Hiçbir ilave maliyete katlanmadan, önemli ölçüde maliyet avantajı sağlarsınız.
 • Karmaşık mevzuat ve operasyonel yükü bize devretmiş olursunuz.
 • Teşviklerden hatalı yararlanma ve cezai müeyyide riskinden kurtulmuş olursunuz.​​
 • Sirküler hizmetimizden de ücretsiz yararlanma hakkı kazanırsınız.
8-EMEKLİLİK DANIŞMANLIĞI

 

1-Şirket ortaklarının sigortalılık statülerinin yasaya uygunluk tespiti,

2-Hizmet borçlanması işlemleri,

3-Emeklilik statüsüne göre planlama yapılması,

4-Yurtdışı borçlanması, askerlik borçlanması ve annelik borçlanması suretiyle emekli yapılması,

5-Emelilik başvuru işlemlerinin SGK nezdinde takip edilerek sürecin sonuçlandırılması.

 

 • 9-ÇALIŞMA İZNİ VE İKAMET İZNİ DANIŞMANLIĞI

  1-Yabancının statüsüne uygun çalışma izni türünün belirlenmesi,

  2-Çalışma izni başvurusu için gerekli belgelerin hazırlanması ve sürecin yönetilmesi,

  3-Yabancı ile ilgili ikamet izini taleplerinin karşılanması,

  4-İkamet izni başvurusu için gerekli belgelerin hazırlanması ve sürecin yönetilmesi,

  5-İçişleri Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde sürecin takip edilmesi ve sonuçlandırılması.

   

10-CHECK-UP DENETİM HİZMETİ

Check-up Denetim Hizmeti Kapsamındaki Temel Faaliyetlerimiz:

 • Sigorta sicil numaralarının kontrolü
 • İşyerinde çalışan sayısı kapsamındaki yasal yükümlülüklere uyumun kontrolü
 • Alt işveren takibi ve yönetimi
 • İş sözleşmelerinin mevzuata uygunluğunun kontrolü
 • İşverenin yönetim hakkının mevzuata uygun kullanılıp kullanılmadığının incelenmesi
 • İş yeri iç yönetmeliklerinin içerik ve usul denetimi
 • Ücrete ilişkin dokümantasyonun ve ödemelerin kontrolü
 • İş yeri bildirgelerinin mevzuata uygunluğunun kontrolü
 • Asgari işçilik oranlarının mevzuata uygunluğunun kontrolü
 • Çalışma ve dinlenme sürelerinin mevzuata uygunluğunun kontrolü
 • İş yerinde mevzuata dayalı arşivlemenin kontrolü
 • İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin mevzuata uygunluğunun kontrolü

11-KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HİZMETLERİ

 

7 Nisan 2016 tarihli, 6698 sayılı kanun ülkemizde, kişisel verilerin korunması özelinde yürürlüğe giren ilk resmi kanun olma özelliğini taşımaktadır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, özellikle firmalar için yeni yasal sorumluluklar ortaya çıkmıştır. Genel hatlarıyla Avrupa Birliği’nde uygulanan kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasalarla örtüşen 6698 sayılı kanun, AB yasalarına benzese bile, tam bir kopyası değildir. Daha ziyade, AB yasaları ile Türkiye yasalarının birbirleriyle uyumu korunmak suretiyle, kişisel verileri koruma üzerine geliştirilmiş ulusal veri koruma yasası olarak tanımlanabilir. Zira Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve T.C. Anayasası’nda yer alan hükümler doğrultusunda son şeklini almıştır. Bu noktada, Türk hukuk sisteminde, ileri teknoloji ve bilgi iletişim araçlarıyla ilgili, eksikliği bariz olarak hissedilen bir boşluğu doldurmuştur.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Danışmanlığı hizmetleri ile firmaların, Anayasa ve TCK ile birlikte, bu yasa özelinde yerine getirmesi gereken yükümlülükler konusunda rehberlik sağlanmaktadır. Şirketlerin, kişisel verileri saklaması, işlemesi ve kullanmasına ilişkin birçok adımda, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na riayet etmeleri zorunludur. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Danışmanlığı ile bu adımların her birinde, doğru ve yasal adımlar atılması kolaylaşır.

 • 12-BORDROLAMA HİZMETLERİ


  Yürürlükteki mevzuat ve şirket politikaları doğrultusunda, gizlilik prensibi içerisinde aylık olarak bordro kaydının oluşturulması.

  -Çalışan bazında normal kazanç, fazla mesai, prim ve diğer ödenekler ile yasal kesinti ve net ödemeyi gösteren ücret tediye bordrolarının hazırlanması.

  -Ödeme listelerinin ve elektronik ortamda banka disketlerinin hazırlanması.

  -İstirahat girişleri, kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin feshi ile ilgili hakların hesaplanması ve yasal kayıt ve belgelerin oluşturularak şirkete ulaştırılması.

  -SGK işe giriş ve çıkışların, eksik gün bildirimlerinin, puantaj kayıtlarının ve iş göremezlik bildirimlerinin mevzuata uygun olarak ve yasal süresi içerisinde yerine getirilmesi.

   

13-SORU-CEVAP ABONELİĞİ HİZMETLERİ

 

İş ve sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında her konuda tek seferlik soru-cevap hizmeti alabileceğiniz gibi soru-cevap sisteminize abone de olabilirsiniz. Böylece iş mevzuatından sosyal güvenliğe, genel sağlık sigortasından asgari işçiliğe, sendikal mevzuattan yabancı işçi istihdamına kadar her konuda hemen başvurabileceğiniz bir kaynağa sahip olursunuz. 

 • 14-EĞİTİM HİZMETLERİ

   

  İş ve sosyal güvenlik mevzuatının baş döndüren hızına ayak uydurmak isteyen kişi, kurum ve

  kuruluşlar için ihtiyaca özel eğitim paketleriyle hizmet veriyoruz. Salonlarda kalabalık gruplara hazır paket eğitimler yerine, işyerinde ve o işyerine özel olarak hazırlanmış hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. 

Teşvik Hesaplama