WhatsApp

Hakkımızda

HAKKIMIZDA

 

Kotan Kurumsal Danışmanlık; işletmelerin iş dünyasında ve çalışma hayatında karşılaştıkları zorlukları, çalışma barışını bozmadan aşmalarına katkıda bulunmak ve çalışma hayatının taraflarına rehberlik etmek amacıyla 2001 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan kısa bir süre sonra ülkenin önde gelen işletmelerine rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunarak sektörün en önemli aktörlerinden biri haline gelmiştir. Geliştirmiş olduğu yazılım sayesinde istihdam teşviklerinden azami derecede yararlanmasını sağlayarak işletmelere ekonomik anlamda katkıda bulunmuş ve bulunmaya devam etmektedir. Çalışma hayatının karmaşık mevzuat ortamında güncel bilgi ve çözüm önerilerine ulaşmanız için iş hukuku ve sosyal güvenlik uygulamaları konularında bir rehber gibi hareket eden firmanız, tüm ölçeklerdeki işletmeler ile yabancı menşeili firmalar için hem günümüze hem de geleceğe ilişkin stratejiler belirleyen yol haritaları hazırlamaktadır. Bunu yaparken de, bünyesinde yer alan, kamu ve özel sektör tecrübesine sahip uzman ekibiyle çalışma hayatı aktörlerinin doğru bilgiye zamanında eksiksiz olarak ulaşmasını sağlayarak farklılık yaratmaktadır.

 1. Yurtdışında Öntanı Merkezi, Ofis, Kuruluş, Stand Açma Kira Desteği
 2. Yurtdışına Yönelik Reklam/Tanıtım ve Pazarlama Desteği
 3. Ürün Yerleştirme Desteği
 4. Yurtdışı Marka Tescil Desteği
 5. Acentalara Komisyon Ödeme Desteği
 6. Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi
 7. İstihdam Desteği
 8. Yurt Dışından  Getirilen  Hastaların Uçak Biletlerinin Desteklenmesi
 9. Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası Desteği
 10. Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Desteği
 11. Yurtdışı Etkinlik - Fuar, Kongre, Konferans, Seminer, Festival Katılımlarına Yönelik Destek Programı
 12. Yurtiçi Etkinlik - Fuar, Kongre, Konferans, Seminer, Festival Katılımlarına Yönelik Destek Programı
 13. Yurtiçi Tanıtım ve Eğitim Desteği

10-CHECK-UP DENETİM HİZMETİ

Check-up Denetim Hizmeti Kapsamındaki Temel Faaliyetlerimiz:

 • Sigorta sicil numaralarının kontrolü
 • İşyerinde çalışan sayısı kapsamındaki yasal yükümlülüklere uyumun kontrolü
 • Alt işveren takibi ve yönetimi
 • İş sözleşmelerinin mevzuata uygunluğunun kontrolü
 • İşverenin yönetim hakkının mevzuata uygun kullanılıp kullanılmadığının incelenmesi
 • İş yeri iç yönetmeliklerinin içerik ve usul denetimi
 • Ücrete ilişkin dokümantasyonun ve ödemelerin kontrolü
 • İş yeri bildirgelerinin mevzuata uygunluğunun kontrolü
 • Asgari işçilik oranlarının mevzuata uygunluğunun kontrolü
 • Çalışma ve dinlenme sürelerinin mevzuata uygunluğunun kontrolü
 • İş yerinde mevzuata dayalı arşivlemenin kontrolü
 • İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin mevzuata uygunluğunun kontrolü
 • 9-ÇALIŞMA İZNİ VE İKAMET İZNİ DANIŞMANLIĞI

  1-Yabancının statüsüne uygun çalışma izni türünün belirlenmesi,

  2-Çalışma izni başvurusu için gerekli belgelerin hazırlanması ve sürecin yönetilmesi,

  3-Yabancı ile ilgili ikamet izini taleplerinin karşılanması,

  4-İkamet izni başvurusu için gerekli belgelerin hazırlanması ve sürecin yönetilmesi,

  5-İçişleri Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde sürecin takip edilmesi ve sonuçlandırılması.

   

8-EMEKLİLİK DANIŞMANLIĞI

 

1-Şirket ortaklarının sigortalılık statülerinin yasaya uygunluk tespiti,

2-Hizmet borçlanması işlemleri,

3-Emeklilik statüsüne göre planlama yapılması,

4-Yurtdışı borçlanması, askerlik borçlanması ve annelik borçlanması suretiyle emekli yapılması,

5-Emelilik başvuru işlemlerinin SGK nezdinde takip edilerek sürecin sonuçlandırılması.

 

7-TEŞVİK DANIŞMANLIĞI

 

Türkiye'de işverenler için çok sayıda istihdam teşviki uygulanıyor. Sektörel, bölgesel, çalışan bazlı ve daha pek çok faktöre göre farklı teşviklerden yararlanmak mümkün. Fakat işverenlerin pek çoğu bu teşviklerden maksimum ölçüde yararlanamıyor. Bu yüzden, çalışan sayısına bağlı olarak bazen işverenlerin yıllık kaybı milyonlarca lirayı bulabiliyor. Kotan Kurumsal Danışmanlık olarak sizin için tüm çalışanlarınızı kapsayan Teşvik Analizi yapıyoruz. Yararlanabileceğiniz maksimum teşvik kombinasyonunu belirliyor ve size raporluyoruz. İster sadece yeni işe aldığınız personel için isterseniz mevcut çalışanlarınız için teşvik analizi hizmetimizden yararlanabilirsiniz.

Teşvik Analizi yaparken;

​Türkiye'de 20 ayrı istihdam teşviki bir arada uygulanmaktadır. 

 • 6111 sayılı Kanun teşviki 
 • 5510 sayılı Kanun teşviki
 • Asgari ücret teşviki
 • 7103 sayılı Kanun teşviki
 • Kültür yatırımları teşviki
 • Ar-Ge faaliyetleri teşviki
 • 4447 sayılı Kanun teşviki 
 • İŞKUR iş başı eğitim teşviki
 • 4857 sayılı Kanun teşviki​

bunlardan bazılarıdır.

Pek çok işveren, hak kazandığı teşviklerden gereği gibi yararlanamadığı için SGK'ya yüksek tutarda prim ödemektedir. Oysa SGK bildirgesi, yürürlükteki teşviklerin tamamı dikkate alınarak düzenlendiğinde, prim giderlerinde büyük tasarruflar sağlanmaktadır. Güncel teşviklerden tam olarak yararlanıp yararlanmadığınızı ücretsiz olarak analiz ediyoruz. 

Kotan Kurumsal Danışmanlık olarak, tek tek personel bazında alternatif teşviklerden nasıl maksimum yararlanacağınızı analiz ediyor ve size hazır liste olarak sunuyoruz. Bu işlemi her ay yapıyor ve değişen şartlara göre teşviklerden maksimum yararlanmanızı sağlıyoruz. Tam otomasyon sistemi ile bu hizmeti sunarken, tüm operasyonel ve mali riski üstleniyoruz! İlk ay ücretsiz olarak bu hizmeti alabilir ve teşviklerden kaybınızı görebilir, isterseniz sonraki aylar için hizmet alabilirsiniz.

Teşvik Analizi tüm işyerleri için tasarruf sağlayabilmektedir. Fakat özellikle çalışan sayısı fazla (50 ve üzeri) olan işyerlerinde, işverene sağlanan yıllık tasarruf yüzbinlerce Türk Lirasını bulabilmektedir. 

Teşvik Analizi hizmetimizden yararlanarak;

 • Hiçbir ilave maliyete katlanmadan, önemli ölçüde maliyet avantajı sağlarsınız.
 • Karmaşık mevzuat ve operasyonel yükü bize devretmiş olursunuz.
 • Teşviklerden hatalı yararlanma ve cezai müeyyide riskinden kurtulmuş olursunuz.​​
 • Sirküler hizmetimizden de ücretsiz yararlanma hakkı kazanırsınız.
 • 6-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI


  20 Haziran 2012 tarihi itibariyle çalışma hayatımıza giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, çalışan sayısı ve sektör ayrımı yapmaksızın tüm işverenlere çeşitli yükümlülükler getirmektedir. Bu yükümlülüklerin ihlali durumunda idari para cezalarından işin durdurulmasına kadar ağır yaptırımlar öngörülmektedir. İşyerinin kuruluşundan itibaren her aşamada iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının gerektirdiği tüm hizmetler tarafımızca sağlanmaktadır. 

   

5-İŞKUR DANIŞMANLIĞI

 

1-Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ile ilgili başvuru, ödeneğin alınması ve başvuru sürecinin takip edilmesi konusunda her türlü destek sağlanmaktadır.

 

2-İşbaşı Eğitim Programı kapsamında; güçlü kadromuz ile danışmanlığını yaptığımız firmalara İşbaşı eğitim programlarının açılmasından, ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi tüm süreci sorunsuz bir şekilde yürütmektedir.

4-İNCELEME VE TEFTİŞ DANIŞMANLIĞI

1-İşyeri kayıtları, özlük dosyaları ve şirket tarafından kullanılan yönetmelik, prosedür, sözleşme, belge ve diğer formlarla ilgili olarak iş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde (İş Müfettişleri ve SGK Müfettişleri tarafından yapılacak genel denetim benzeri) şirketlerin genel denetiminin yapılması suretiyle şirketin mevzuata aykırılıklardan kaynaklanabilecek risklerinin, personelden kaynaklanan mali yüklerinin ve mevcut durumunun ortaya konulmasına ilişkin genel bir denetim raporu hazırlanması,

 

2-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunca gerçekleştirilecek müfettiş incelemesi ve denetimlerde (teftiş) yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin organizasyonunda işverene danışmanlık yapılması,

 

3-İşyerinde personel ve İnsan kaynakları sisteminin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK uygulamaları açısından düzenli ve sürekli denetlenebilir nitelikte olmasının sağlanması.

 

Kotan Kurumsal Danışmanlık;

 • Sosyal güvenlik mevzuatı
 • İş mevzuatı
 • Sendikalar ve toplu sözleşme mevzuatı
 • Yabancı işçi çalışma mevzuatı
 • İşsizlik sigortası ve engelli istihdamı mevzuatı
 • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı

kapsamında işverenlere yönelik ön denetim hizmeti sunmaktadır. Bütün iş süreçleriniz mevzuata uygunluk açısından gözden geçirilir, raporlanır ve alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirme yapılır. Böylece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı veya SGK tarafından yapılacak denetimlere hazırlıklı olur ve muhtemel yaptırımları minimize etmiş olursunuz.

 

 • 3-ENDÜSTRİ İLİŞKİLRİ VE SENDİKAL SÜREÇ YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI

   

  Çalışma hayatının endüstri ilişkilerine uyarlanması konusunda danışmanlık ve süreç takibi hizmeti veren firmamız bunun yanında iş hayatımızda işçi – işveren ilişkilerinin ve toplu pazarlıkların yürütümünde 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nu da dikkate alarak sendikal süreçler öncesinde aşağıdaki konularda hizmet vermektedir;

  • Sendikal süreç öncesi iş ve maliyet analizlerinin yapılması, yönetim bilgilendirmesi ve politikaların belirlenmesi
  • Sendika ile görüşmelerin yapılması
  • Sendika yetki başvuruları konusunda gerekli itirazların yapılması ve hukuki sürecin takibi,
  • Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılım
  • Sendika ile olan uyuşmazlıklarda danışmanlık
  • İş yerlerinde çalışma barışının sağlanması ve ekonomik olarak sürdürülebilirliği.
  • Çalışan masraflarının gider kalemi olmaktan çıkarılıp, açık ve şeffaf politikalar ile yönetilmesi.
  • Toplu pazarlık süreç yönetiminde analitik çözümler üretilmesi.

  İşçi-işveren ilişkilerinde sendikal süreçlerin başlamış olması halinde ise, sendikaların işverenlerle imzalayacağı toplu iş sözleşmeleri öncesinde danışmanlık hizmeti veren firmamız, hem sendikaların yetki tespitinin yapılması halinde hem de sonrasında işveren adına yetkili makamlar nezdinde süreci takip etmekte ve gerekli gördüğü hallerde görüşmelere de katılmaktadır.

Kotan Danışmanlık

SİRKÜLER

Sirküler 2022/36 Uluslarası İşgücü Kanunu…

SİRKÜLER 2022/36 ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU UYGULAMA ...

Devamını Oku

Sirküler 2022/35 6356 Sendikalar ve Toplu…

SİRKÜLER 2022/35 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU GEREĞİNCE ...

Devamını Oku

Sirküler 2022/34 Korumalı İşyerleri Hakkında…

SİRKÜLER 2022/34 KORUMALI İŞYERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Korumalı işyerleri, iş ...

Devamını Oku

Sirküler 2022/33 Gelir ve Damga Vergisi…

SİRKÜLER 2022/33 GELİR VE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (Gelir ...

Devamını Oku

Sirküler 2022/32 Güncel Haliyle İlk 6 Aylık Devlet…

SİRKÜLER 2022/32 GÜNCEL HALİYLE İLK 6 AYLIK DEVLET MEMURLARI AİLE, ÇOCUK, ...

Devamını Oku

Sirküler 2022/31 Güncellenmiş Haliyle İlk 6 Aylık Kıdem…

SİRKÜLER 2022/31 GÜNCELLENMİŞ HALİYLE-İLK 6 AYLIK KIDEM TAVANI 22.01.2022 Tarihli ...

Devamını Oku
Ürün ve hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için, Hemen Arayın!

0505 625 12 86

Haberler ve Duyurular

Teşvik Hesaplama